Výkazy podle IČO - aplikace, ve které po zadání IČO snadno zjistíte, jaké výkazy máte vyplnit.

Elektronické pořizování výkazů (DanteWeb) - slouží respondentům pro vyplňování výkazů prostřednictvím internetu.

Termíny předkládání výkazů - přehledný kalendář termínů, kdy odesílat výkazy do ČSÚ.

Program statistických zjišťování - seznam všech statistických zjišťování na daný rok a jejich popis.

O výkazech - proč vyplňovat výkazy, návod na vyplnění, vzory výkazů, kontakty, kam se můžete obrátit, nejčastější dotazy a další užitečné informace pro respondenty.

Šetření u domácností - druhy, metodika a způsob šetření, vyhledávání druhu šetření a tazatele podle adresy.

Demografická hlášení - informace ke stažení, elektronické pořizování výkazů - hlášení o uzavření manželství, o rozvodu, o narození, o úmrtí.

Intrastat - základní pokyny, informace a podklady k praktickému provádění statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie.