Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2011

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně klesly

15.08.2011
Kód: r-7201-11
 
V červnu 2011 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,4 %, dovozní ceny se zvýšily o 0,4 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,2 %, meziročně 98,2 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v červnu klesly o 0,3 % (v květnu růst o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií o 0,8 %, polotovarů o 0,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Výrazněji rostly pouze ceny ostatních surovin o 2,9 %.
 • Dovozní ceny klesly o 0,5 % (v květnu růst o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Z významnějších skupin klesly ceny polotovarů a průmyslového spotřebního zboží shodně o 0,6 %, ceny chemikálií o 0,2 %. Rostly pouze ceny ostatních surovin o 1,8 %.
 • Směnné relace mírně klesly na hodnotu 100,2 % (v květnu hodnota 100,5 %) a třetí měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží, stroje a dopravní prostředky shodně (100,4 %) a polotovary (100,2 %). Naopak významnější negativní hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,9 %) a chemikálie (99,4 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu klesaly o 1,4 % (v květnu o 0,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 6,3 %. Z dalších skupin klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 11,6 %, potravin o 7,7 %, chemikálií o 4,2 % a ceny polotovarů o 2,5 %.
 • Dovozní ceny rostly o 0,4 % (v květnu o 2,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 15,4 %. Významně rostly ceny ostatních surovin o 20,4 %, chemikálií o 3,4 % a polotovarů o 3,1 %. Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 7,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,3 %.
 • Směnné relace vzrostly na hodnotu 98,2 % (v květnu 97,8 %), nicméně se držely v negativních hodnotách již devatenáctý měsíc. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (92,1 %), minerální paliva (96,7 %) a polotovary (99,4 %). Naopak pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (108,5 %), průmyslové spotřební zboží (103,2 %), stroje a dopravní prostředky (100,9 %) a chemikálie (100,8 %).


Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 2. čtvrtletí 2011Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15.9.2011 • cizc081511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz