Klíčové dokumenty

 

 • Legislativa
 • Státní statistická služba
 • Zákon o státní statistické službě
  Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

 • Sčítání lidu, domů a bytů 2021
 • Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
  Zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 490/2020 Sb.
  Vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb.
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Strategické dokumenty ČSÚ
 • Strategický plán ČSÚ na období 2022–2026
 • Prioritní úkoly ČSÚ na rok 2022
 • Závazek kvality ČSÚ

 • Politiky
 • Etický kodex zaměstnance Českého statistického úřadu
 • Politika diseminace Českého statistického úřadu
 • Politika revizí ČSÚ
 • Politika kvality ČSÚ
 • Rámcová bezpečnostní politika ČSÚ
 • Politika interní komunikace ČSÚ
 • Politika řízení změn ČSÚ
 • Desatero Statistického informačního systému