Klíčové dokumenty

 

 • Legislativa
 • Zákon o státní statistické službě
  Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Kodex evropské statistiky (Code of Practice)
 • Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
  Zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 490/2020 Sb.
  Vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb.
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Strategické dokumenty ČSÚ
 • Strategický plán ČSÚ na období 2022–2026
 • Etický kodex zaměstnance Českého statistického úřadu
 • Prioritní úkoly ČSÚ na rok 2021
 • Politika diseminace Českého statistického úřadu (duben 2013)
 • Politika revizí ČSÚ
  Platná k 3. dubnu 2020
 • Závazek kvality ČSÚ
 • Politika kvality ČSÚ
 • Rámcová bezpečnostní politika ČSÚ
 • Politika interní komunikace ČSÚ
 • Politika řízení změn ČSÚ
 • Výsledky metodických auditů statistik ČSÚ
 • Index spotřebitelských cen
 • Index cen surového dříví
 • Statistika odpadů
 • Statistika rodinných účtů
 • Statistika zahraničního obchodu zbožím
 • Index průmyslové produkce
 • Předběžný čtvrtletní odhad HDP
 • Konjunkturální průzkumy
 • Vládní finanční statistika
 • Měsíční zjišťování v maloobchodě
 • Veřejná databáze ČSÚ
 • Statistika stavebnictví