Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2015

Meziměsíční pokles cen zahraničního obchodu zmírnil

16.12.2015
Kód: 013014-15
 

V říjnu 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, dovozní ceny o 0,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 3,0 %, dovozní ceny o 3,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,7 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v říjnu o 0,1 % (v září o 0,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen chemikálií o 2,2 %. Významněji klesly ceny ostatních surovin o 3,4 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Ceny potravin vzrostly o 0,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %.

Dovozní ceny se v říjnu snížily o 0,3 % (v září o 0,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen chemikálií o 1,6 %. Ceny minerálních paliv klesly o 1,3 %, polotovarů o 0,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 % a ceny potravin o 0,2 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,2 % (v září hodnota 100,4 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (102,4 %), průmyslové spotřební zboží (100,8 %) a potraviny (100,5 %). Významnějších negativních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (97,1 %), chemikálie (99,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %).

 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 3,0 % (v září o 3,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Nejvíce klesaly ceny minerálních paliv o 13,9 % (zejména ropné výrobky), ostatních surovin o 13,3 %, chemikálií o 7,7 %, potravin o 4,5 % a ceny polotovarů o 3,2 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 2,1 %.

Dovozní ceny klesly o 3,7 % (v září o 3,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 26,3 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 8,1 % a ceny chemikálií o 6,2 %. Rostly zejména ceny potravin o 1,4 %, strojů a dopravních prostředků o 1,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,0 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,7 % (v září hodnota 100,4 %) a druhý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Pozitivních hodnot směnných relací však dosáhla pouze minerální paliva (116,8 %) a nápoje a tabák (105,3 %). Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací potraviny (94,2 %), ostatní suroviny (94,3 %), stroje a dopravní prostředky (97,4 %) a průmyslové spotřební zboží (97,9 %).

________________________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 1. 2016

  • cizc121615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz