Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2020

Dovozní ceny po pěti měsících meziročně vzrostly

10.12.2020
Kód: 013014-20
 

V říjnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,2 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v říjnu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, zvýšily o 1,5 % (po očištění o kurzový vliv o 0,2 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Ceny potravin se zvýšily o 2,4 %, ostatních surovin1 o 1,9 % a ceny polotovarů2 o 1,6 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 2,7 %.

Dovozní ceny v říjnu rostly o 1,6 % (po kurzovém očištění o 0,3 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Ceny ostatních surovin se zvýšily o 2,4 %, minerálních paliv o 2,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,1 %. V žádné ze sledovaných skupin se ceny nesnížily.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (95,2 %), průmyslové spotřební zboží (98,9 %) a ostatní suroviny (99,5 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly pouze potraviny (101,4 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 3,2 % (v září o 0,9 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 4,9 %. Ceny nápojů a tabáku se zvýšily o 6,9 %, potravin o 5,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,9 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 12,1 % (zejména ropných výrobků) a ceny chemikálií o 1,8 %.

Dovozní ceny, za přispění silnějšího eura, po pěti měsících poklesů vzrostly o 0,6 % (v září klesly o 1,3 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 3,2 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 3,2 %, potravin o 3,0 % a ceny polotovarů o 1,5 %. Naopak ceny minerálních paliv klesly o 20,2 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 0,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,6 % (v září hodnota 102,2 %) a osmý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (110,2 %), nápoje a tabák (105,1 %) a potraviny (102,6 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (98,1 %).

_________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 1. 2021

  • cizc121020.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Dovozní ceny po pěti měsících meziročně vzrostly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz