Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2010

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu opět zmírnil

15.06.2010
Kód: r-7201-10
 
V dubnu 2010 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,5 %, dovozní ceny o 0,6 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 3,1 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,9 %, meziročně 97,3 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny se v dubnu zvýšily o 0,5 % (v březnu pokles o 1,0 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 11,3 %. Zvýšily se také ceny ostatních surovin o 7,5 %, ceny chemikálií o 1,6 % a ceny polotovarů o 0,9 %. Z významnějších skupin se snížily ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %, ceny potravin o 0,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %.
 • Dovozní ceny vzrostly o 0,6 % (v březnu pokles o 0,1 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen minerálních paliv o 4,3 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 1,3 %, ceny polotovarů o 1,1 %, ceny chemikálií o 0,4 % a ceny potravin o 0,1 %. Z významnějších skupin klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.
 • Směnné relace se mírně zvýšily na hodnotu 99,9 % (v březnu 99,1 %), nicméně šestý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (99,4 %), potraviny (99,5 %) a polotovary (99,8 %). Naopak z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (106,7 %), ostatní suroviny (106,1 %), chemikálie (101,2 %) a průmyslové spotřební zboží (100,7 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu již devátý měsíc klesaly, tentokrát o 3,1 % (v březnu o 5,4 %), a to zejména vlivem posílení kurzu koruny vůči euru a dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 5,0 %. Významněji klesly ceny polotovarů o 6,3 %, ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,7 % a ceny potravin o 4,3 %. Výrazněji rostly ceny ostatních surovin o 38,2 %, ceny chemikálií o 8,6 % a ceny minerálních paliv o 6,0 %.
 • Dovozní ceny se snížily o 0,4 % (v březnu o 2,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 3,2 %. Z významnějších skupin klesaly také ceny ostatních surovin o 13,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 6,0 % a chemikálií o 1,6 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 25,9 %.
 • Směnné relace se lehce zvýšily na hodnotu 97,3 % (v březnu 97,1 %) a pátý měsíc tak zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (84,2 %), polotovary (94,9 %), potraviny (97,2 %) a stroje a dopravní prostředky (98,1 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (159,2 %), chemikálie (110,4 %) a průmyslové spotřební zboží (101,4 %).
Metodická poznámka:

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc061510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz