Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2015

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně klesly

17.07.2015
Kód: 013014-15
 

V květnu 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, dovozní ceny o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,3 %, dovozní ceny se zvýšily o 0,1 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v květnu o 0,2 % (v dubnu růst o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Největší pokles zaznamenaly ceny minerálních paliv o 2,0 %, potravin o 0,7 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Z významnějších skupin rostly nejvíce ceny chemikálií o 1,4 %.

Dovozní ceny se v květnu snížily o 0,4 % (v dubnu růst o 1,0 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 1,3 %, ostatních surovin o 0,7 % a ceny potravin o 0,6 %. Rostly pouze ceny chemikálií o 0,9 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 % (v dubnu hodnota 99,5 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly zejména ostatní suroviny (101,6 %), průmyslové spotřební zboží (100,7 %), chemikálie (100,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %). Významnějších negativních hodnot dosáhla minerální paliva (99,3 %) a polotovary (99,6 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,3 % (v dubnu o 0,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 10,1 %. Ceny potravin klesly o 6,9 %, ostatních surovin o 2,5 % a ceny chemikálií o 1,5 %. Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %.

Dovozní ceny vzrostly o 0,1 % (v dubnu o 0,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,2 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 5,7 %, potravin o 2,5 % a ceny polotovarů o 1,8 %. Nejvíce klesaly ceny minerálních paliv o 19,5 %, ostatních surovin o 9,4 % a ceny chemikálií o 0,6 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,6 % (v dubnu hodnota 99,3 %), nicméně druhý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací potraviny (90,8 %), průmyslové spotřební zboží (94,9 %) a stroje a dopravní prostředky (96,7 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (111,7 %) a ostatní suroviny (107,6 %).
 

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 8. 2015


 

 

  • cizc071715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz