Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2013

Ceny zahraničního obchodu se meziměsíčně vrátily k růstu

16.09.2013
Kód: r-7201-13
 
V červenci 2013 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, dovozní ceny o 0,5 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 1,0 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,9 %, meziročně 100,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v červenci o 0,4 % (v červnu pokles o 0,9 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Z významných skupin se nejvíce zvýšily ceny polotovarů a průmyslového spotřebního zboží shodně o 0,2 %. Snížily se ceny ostatních surovin o 1,7 % a ceny potravin o 0,8 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,5 % (v červnu pokles o 1,0 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 1,0 %. Z významnějších skupin nejvíce rostly ceny polotovarů o 0,3 %, ceny strojů a dopravních prostředků a chemikálií shodně o 0,2 %. Naopak ceny ostatních surovin klesly o 0,8 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,9 % (v červnu hodnota 100,1 %) a po třech měsících se dostaly do negativních hodnot. Výraznější negativní hodnoty byly zaznamenány u potravin (98,0 %), ostatních surovin (99,1 %) a průmyslového spotřebního zboží (99,6 %). Z významných skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (100,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu klesly o 0,3 % (v červnu o 1,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen polotovarů o 1,3 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny ostatních surovin o 5,5 % a ceny minerálních paliv o 4,6 %. Naopak rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,4 %, chemikálií o 0,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,0 % (v červnu o 1,9 %) a podobně jako vývozní ceny podstatně snížily tempo svého poklesu. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 6,2 %. Z významných skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 8,4 %, chemikálií o 1,3 %, polotovarů o 0,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 9,4 % a ceny potravin o 7,7 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,7 % (v červnu hodnota 100,8 %), přesto však zůstaly již sedmý měsíc pozitivní. Z významných skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (103,2 %), chemikálie a minerální paliva shodně (101,7 %) a stroje a dopravní prostředky (100,7 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (94,3 %) a polotovary (99,5 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-m ail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 10. 2013  • cizc091613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz