Volná místa

 

Český statistický úřad podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

 • Služební poměr
  Přehled vyhlášených výběrových řízení prováděných v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, včetně postupu pro přihlášení do výběrového řízení a požadavků na konkrétní pozici.
 • Pracovní poměr
  Přehled vyhlášených výběrových řízení prováděných v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně postupu pro přihlášení do výběrového řízení a požadavků na konkrétní pozici.
 • Služební poměr - Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB)
  Přehled vyhlášených výběrových řízení prováděných v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, na dobu určitou v souvislosti s projektem SLDB.
 • Pracovní poměr - Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB)
  Přehled vyhlášených výběrových řízení prováděných v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na dobu určitou v souvislosti s projektem SLDB.