Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2016

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v poklesu

18.04.2016
Kód: 013014-16
 

V únoru 2016 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, dovozní ceny o 1,1 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 4,3 %, dovozní ceny o 5,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v únoru o 0,6 % (v lednu o 0,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 5,5 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,8 %, chemikálií o 1,5 % a ceny polotovarů o 0,7 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Ceny nápojů a tabáku rostly o 0,3 %.

Dovozní ceny se v únoru snížily o 1,1 % (v lednu o 1,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 6,9 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 1,1 %, ceny chemikálií a průmyslového spotřebního zboží se snížily shodně o 1,0 %. Nejvíce rostly ceny potravin o 1,1 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 100,5 % (v lednu hodnota 100,8 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla především minerální paliva (101,5 %), stroje a dopravní prostředky (101,1 %) a průmyslové spotřební zboží (100,7 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (98,2 %), ostatní suroviny (98,3 %) a chemikálie (99,5 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 4,3 % (v lednu o 4,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 2,5 %, způsobený zejména posílením koruny k euru. Ceny minerálních paliv klesaly o 22,4 % (především elektřina a ropné výrobky), ceny ostatních surovin o 13,0 % (zejména ocelový šrot) a ceny polotovarů o 6,2 %. Rostly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 2,5 % a ceny nápojů a tabáku o 1,6 %.

Dovozní ceny klesly o 5,8 % (v lednu o 5,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 34,3 % (především ropa a zemní plyn). Ceny ostatních surovin se snížily o 8,0 %, ceny polotovarů o 6,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Rostly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 4,0 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,6 % (v lednu hodnota 100,9 %) a šestý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (118,1 %), chemikálie (100,9 %) a polotovary (100,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (94,6 %), potraviny (96,6 %) a stroje a dopravní prostředky (98,4 %).

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-16 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 5. 2016

  • cizc041816.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz