Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2012

Výrazný meziroční růst cen zahraničního obchodu pokračoval

17.09.2012
Kód: r-7201-12
 
V červenci 2012 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,5 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 4,7 %, dovozní ceny o 5,5 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,1 %, meziročně 99,2 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v červenci klesly o 0,4 % (v červnu růst o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen chemikálií o 2,7 %. Z významnějších skupin klesly ceny polotovarů o 0,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Rostly ceny potravin o 1,2 % a ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,5 % (v červnu o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen chemikálií o 1,9 % a cen polotovarů o 0,8 %. Výrazněji klesly ceny potravin o 1,1 % a ceny ostatních surovin o 0,9 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Rostly ceny nápojů a tabáku o 1,1 % a ceny živočišných a rostlinných olejů o 0,8 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 % (v červnu hodnota 100,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací potraviny (102,3 %), minerální paliva (101,2 %) a polotovary (100,1 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u chemikálií (99,2 %), průmyslového spotřebního zboží (99,6 %) a strojů a dopravních prostředků (99,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 4,7 % (v červnu o 5,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,7 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,3 %, chemikálií o 4,5 % a ceny polotovarů o 4,0 %. Významněji klesly pouze ceny minerálních paliv o 2,0 %.

Dovozní ceny rostly o 5,5 % (v červnu o 6,6 %). Růst byl podpořen výrazným oslabením kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 6,2 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 12,0 % (v červnu o 15,4 %), průmyslového spotřebního zboží o 5,0 % a chemikálií o 4,0 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 2,0 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 99,2 % (v červnu hodnota 98,6 %), nicméně již třicátý druhý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (87,5 %), potraviny (96,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (102,6 %), chemikálie (100,5 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 10. 2012  • cizc091712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz