Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2019

Dovozní ceny se po dvanácti měsících meziročně snížily

12.08.2019
Kód: 013014-19
 

V červnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,0 %, dovozní ceny o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.


Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v červnu snížily o 1,0 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Nejvíce se snížily ceny ve skupině minerálních paliv o 5,5 % (především ropných výrobků) a ceny ostatních surovin[1] o 2,3 %. Ceny nerostly v žádné ze sledovaných skupin.

Dovozní ceny v červnu klesly o 1,4 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen ve skupině minerálních paliv o 8,4 % (především ropy). Ceny polotovarů[2] se snížily o 1,1 %, chemikálií o 0,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Zvýšily se pouze ceny ostatních surovin o 0,4 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (103,2 %), průmyslové spotřební zboží, polotovary a chemikálie (shodně 100,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (97,3 %) a potraviny (99,5 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 0,1 % (v květnu o 2,0 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen průmyslového spotřebního zboží o 3,9 %. Ceny potravin rostly o 2,3 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Nejvíce se snížily ceny ve skupině minerálních paliv o 5,8 % (zejména ropných výrobků), ostatních surovin o 4,6 % a ceny chemikálií o 1,4 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,7 % (v květnu rostly o 2,0 %) a zaznamenaly první pokles po dvanácti měsících. Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 9,0 %. Ceny polotovarů se snížily o 1,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %. Největší růst zaznamenaly ceny ostatních surovin o 8,9 % (hlavně rud kovů), potravin o 2,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,8 % (v květnu hodnota 100,0 %) a po třech měsících se dostaly opět do pozitivních hodnot. Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (104,5 %), minerální paliva (103,5 %) a polotovary (101,7 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (87,6 %), chemikálie (99,1 %) a stroje a dopravní prostředky (99,4 %).

_______________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 9. 2019[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2019

  • cizc081219.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Dovozní ceny se po dvanácti měsících meziročně snížily
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz