Indexy cen vývozu a dovozu - září 2018

Meziroční růst cen zahraničního obchodu zmírnil

16.11.2018
Kód: 013014-18
 

V září 2018 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,4 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,0 %.
 

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v září snížily o 0,1 % (v srpnu o 0,3 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny chemikálií se snížily o 0,9 % a ceny polotovarů1) o 0,1 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,1 % a průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Dovozní ceny v září klesly o 0,1 % (v srpnu taktéž o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Ceny polotovarů klesly o 0,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Rostly zejména ceny minerálních paliv o 2,5 % a ceny chemikálií o 0,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,0 % (v srpnu 99,8 %). Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhlo zejména průmyslové spotřební zboží (100,7 %), polotovary (100,6 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,6 %) a chemikálie (98,8 %).
 

Meziroční srovnání

Ceny vývozu rostly o 1,4 % (v srpnu o 1,6 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen ve skupině minerálních paliv o 24,1 % (zvláště elektřiny). Ceny polotovarů se zvýšily o 2,9 % a ceny chemikálií o 2,0 %. Naopak ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 0,6 % a ceny ostatních surovin2) o 0,4 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 2,4 % (v srpnu o 2,9 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 32,9 % (především ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 3,8 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Naopak se snížily ceny potravin o 2,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,0 % (v srpnu 98,7 %) a čtvrtý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (93,4 %), chemikálie (98,3 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (103,1 %), polotovary (102,5 %) a průmyslové spotřební zboží (102,3 %).
 

_______________________

1) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 12. 2018


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2018

  • cizc111618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen zahraničního obchodu zmírnil
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz