Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2020

Ceny zahraničního obchodu v dubnu rostly

10.06.2020
Kód: 013014-20
 

V dubnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,2 %, dovozní ceny o 1,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,1 %, dovozní ceny o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny
, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, v dubnu vzrostly o 2,2 % (po očištění o kurzový vliv o 0,1 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,9 %. Ceny polotovarů1 rostly o 3,2 %, ostatních surovin2 o 2,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,1 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 12,1 % (především ropných výrobků).

Dovozní ceny se v dubnu zvýšily o 1,7 % (po kurzovém očištění klesly o 0,5 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,6 %. Ceny ostatních surovin vzrostly o 3,7 %, polotovarů o 2,1 % a ceny potravin o 1,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 8,1 % (zejména ropné výrobky).

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly nápoje a tabák (101,4 %), polotovary (101,1 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (95,6 %) a ostatní suroviny (98,6 %).

Meziroční srovnání
Ceny
vývozu se zvýšily o 3,1 % (v březnu o 1,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 5,2 %. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku o 9,3 %, průmyslového spotřebního zboží o 7,0 % a ceny potravin o 6,4 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 28,6 % (především ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 9,8 % (zejména kovového odpadu).

Dovozní ceny se zvýšily o 0,7 % (v březnu klesly o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 5,5 %. Ceny potravin rostly o 9,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,3 %. Naopak ceny minerálních paliv klesly o 34,0 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny chemikálií o 0,9 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,4 % (v březnu hodnota 101,4 %) a druhý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly nápoje a tabák (108,8 %), minerální paliva (108,2 %) a průmyslové spotřební zboží (102,6 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (89,5 %), potraviny (97,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %).

_______________________
1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 7. 2020

  • cizc061020.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny zahraničního obchodu v dubnu rostly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz