Indexy cen vývozu a dovozu zboží - leden 2022

Značný meziroční růst cen pokračoval

15.03.2022
Kód: 013014-22
 

V lednu 2022 vývozní a dovozní ceny meziměsíčně poklesly shodně o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 10,0 %, dovozní ceny o 12,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,5 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně se v lednu snížily o 0,6 % (po kurzovém očištění rostly o 1,7 %), největší vliv měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,8 % (zejména silničních vozidel). Rostly ceny chemikálií o 1,7 % a ceny minerálních paliv o 1,6 % (hlavně plynu).

Meziročně  se zvýšily o 10,0 % (po očištění o 15,1 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 120,7 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Významně rostly také ceny ostatních surovin1 o 41,9 % (zejména dřeva a kovového odpadu), polotovarů2 o 17,6 % (především železa, oceli, kovových a dřevěných výrobků) a ceny chemikálií o 17,4 % (hlavně organických chemikálií a plastů).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v lednu poklesly o 0,6 % (po kurzovém očištění rostly o 1,7 %), největší vliv mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,2 % (především silničních vozidel). Shodně o 1,0 % klesly ceny ostatních surovin (zejména rud kovů) a ceny minerálních paliv (elektřiny a plynu). Ceny polotovarů vzrostly o 1,1 % (především železa a oceli).

Meziročně se zvýšily o 12,8 % (po očištění o 17,3 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 104,8 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Významně rostly ceny polotovarů o 16,6 % (hlavně železa, oceli a neželezných kovů), chemikálií o 14,7 % (zejména plastů a hnojiv) a ceny ostatních surovin o 12,9 % (především kaučuku a dřeva).

„V lednu 2022 byly ceny vývozu a dovozu významně ovlivněny pohybem kurzu koruny vůči euru a dolaru. V meziročním srovnání pokračoval výrazný růst cen minerálních paliv, kdy zejména vývozní ceny plynu rostly o více než 185 % a dovozní ceny o téměř 230 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně poklesly na hodnotu 100,0 % (v prosinci 100,1 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (94,5 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (102,6 %).

Meziročně klesly na hodnotu 97,5 % (v prosinci 97,8 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (91,8 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (125,7 %).

____________________

1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6)

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-22 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 4. 2022

  • cizc031522.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz