Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2012

Růst cen zahraničního obchodu zrychlil

15.03.2012
Kód: r-7201-12
 
V lednu 2012 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 1,4 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 5,4 %, dovozní ceny o 7,0 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,2 %, meziročně 98,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v lednu vzrostly o 0,6 % (v prosinci o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 0,8 %. Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny chemikálií o 2,4 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 0,6 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 1,4 % (v prosinci o 0,8 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 4,5 %. Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 1,3 %, chemikálií o 1,2 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží se nezměnily. Ceny ostatních surovin klesly o 1,5 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,2 % (v prosinci hodnota 99,5 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (95,1 %), potraviny (98,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,0 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (101,2 %), průmyslové a spotřební zboží (100,8 %) a polotovary (100,2 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 5,4 % (v prosinci o 3,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 8,4 %. Rostly ceny minerálních paliv o 7,3 %, chemikálií o 7,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 6,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 3,7 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 0,5 %.

Dovozní ceny rostly o 7,0 % (v prosinci o 5,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 28,2 % (v prosinci o 23,3 %). Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny chemikálií o 5,4 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,0 %, polotovarů o 3,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 3,0 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se nezměnily a zůstaly na hodnotě 98,5 %, nicméně již dvacátý šestý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (83,7 %) a ostatní suroviny (92,4 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace polotovarů (104,9 %), průmyslového spotřebního zboží (102,8 %) a strojů a dopravních prostředků (100,7 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen zahraničního obchodu a stavebnictví, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. dubna 2012  • cizc031512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz