Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2013

Příznivé hodnoty směnných relací

15.07.2013
Kód: r-7201-13
 V květnu 2013 se vývozní ceny meziměsíčně nezměnily, dovozní ceny klesly o 0,2 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 0,6 %, dovozní ceny klesly o 1,1 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,2 %, meziročně 101,7 %.


Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v květnu nezměnily (v dubnu růst o 0,4 %). Z významných skupin se zvýšily ceny strojů a dopravních prostředků a polotovarů shodně o 0,3 %, ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,3 %, chemikálií o 1,0 % a ceny ostatních surovin o 0,8 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,2 % (v dubnu růst o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 0,9 %. Z významnějších skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 0,7 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Výrazněji rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,2 % (v dubnu hodnota 100,3 %), nicméně druhý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (100,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %). Výraznější negativní hodnota byla zaznamenána u minerálních paliv (98,6 %), chemikálií (99,5 %) a potravin (99,6 %).


Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 0,6 % (v dubnu o 2,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny potravin o 4,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,4 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 3,7 %, ostatních surovin o 2,6 % a ceny chemikálií o 2,5 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v dubnu růst o 0,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 8,8 %. Z významných skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 5,7 % a ceny chemikálií o 2,3 %. Naopak výraznější růst zaznamenaly ceny potravin o 5,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 2,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,7 % (v dubnu hodnota 101,6 %) a zůstaly pátý měsíc pozitivní. Z významných skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (105,6 %), ostatní suroviny (103,3 %) a stroje a dopravní prostředky (100,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména potraviny (98,8 %), polotovary (99,1 %) a chemikálie (99,8 %).Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 15. 8. 2013  • cizc071513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz