Indexy cen vývozu a dovozu zboží - leden 2023

Meziroční směnné relace se vrátily do pozitivních hodnot

15.03.2023
Kód: 013014-23
 

V lednu 2023 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, meziročně rostly o 8,6 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,0 %, meziročně se zvýšily o 8,1 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,8 %, meziročně 100,5 %.
 

Vývozní ceny

Meziměsíčně v lednu klesly o 0,2 % (po kurzovém očištění rostly o 0,9 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 1,8 % (především plynu). Ceny potravin se snížily o 2,1 % (zejména obilovin) a ceny chemikálií o 1,3 % (hlavně plastů, anorganických a organických chemikálií). Nejvíce vzrostly ceny nápojů o 13,1 %.

Meziročně v lednu rostly o 8,6 % (po kurzovém očištění o 10,4 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 49,7 % (zejména elektřiny, plynu a ropných výrobků). Významně rostly ceny potravin o 19,0 % (především mléčných výrobků a vajec) a ceny polotovarů1) o 10,2 % (nejvíce kovových výrobků). Klesly pouze ceny ostatních surovin2) o 4,3 % (hlavně kovového odpadu).
 

Dovozní ceny

Meziměsíčně v lednu klesly o 2,0 % (po kurzovém očištění o 0,9 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 8,1 % (především ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Ceny potravin poklesly o 1,6 % (zejména kávy, masa a masných výrobků) a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 11,1 %.

Meziročně v lednu rostly o 8,1 % (po kurzovém očištění o 9,2 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 27,5 % (plynu a elektřiny). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně především ceny potravin o 20,2 % (hlavně masa a masných výrobků a kávy) a ceny průmyslového spotřebního zboží o 10,2 %.

„Ceny vývozu a dovozu byly v lednu významně ovlivněny pohybem kurzu koruny vůči euru a dolaru. Meziměsíčně klesly ceny ve vývozu o 0,2 % a v dovozu o 2 %, meziročně rostly ve vývozu o 8,6 % a v dovozu o 8,1 %. Meziroční směnné relace byly 100,5 %, do pozitivních hodnot se vrátily poprvé od dubna 2021,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
 

Směnné relace

Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 101,8 % (v prosinci 100,2 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (106,9 %), nejnižší hodnoty ostatní suroviny (99,4 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 100,5 % (v prosinci 98,6 %), pozitivní byly poprvé od dubna 2021. Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (117,4 %), nejnižší hodnotu ostatní suroviny (89,0 %).

__________________

1) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 4. 2023

 

  • cizc031523.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz