Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2016

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu zmírnil

16.01.2017
Kód: 013014-16
 

V listopadu 2016 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,5 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,4 %, dovozní ceny o 1,0 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v listopadu vzrostly o 0,5 % (v říjnu o 0,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 3,4 %, minerálních paliv o 3,3 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,1 %.

Dovozní ceny se v listopadu zvýšily o 0,8 % (v říjnu o 0,9 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny minerálních paliv rostly o 2,1 % a ceny polotovarů o 0,9 %. Ceny potravin klesly o 1,0 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,7 % (v říjnu hodnota 99,3 %), nicméně zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména stroje a dopravní prostředky (99,3 %), průmyslové spotřební zboží (99,4 %) a polotovary (99,5 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací ostatní suroviny (102,3 %), potraviny (102,0 %) a minerální paliva (101,2 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 1,4 % (v říjnu o 2,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Významně klesly ceny chemikálií o 3,5 %, minerálních paliv o 2,7 % a ceny polotovarů o 1,7 %. Ceny ostatních surovin vzrostly o 2,9 %.

Dovozní ceny klesly o 1,0 % (v říjnu o 1,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 5,9 %. Ceny chemikálií se snížily o 1,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Ceny ostatních surovin se zvýšily o 2,5 % a ceny potravin o 2,4 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,6 % (v říjnu hodnota 99,7 %) a druhý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména potraviny (96,3 %), polotovary (98,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,6 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (103,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,6 %).

_______________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-16 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 2. 2017

  • cizc011617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz