Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2016

Meziroční směnné relace po třinácti měsících negativní

16.12.2016
Kód: 013014-16
 

V říjnu 2016 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, dovozní ceny o 0,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 2,1 %, dovozní ceny o 1,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v říjnu vzrostly o 0,2 % (v září pokles o 0,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 5,7 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 0,6 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků se zvýšily shodně o 0,2 %. Nejvýrazněji klesly ceny polotovarů o 0,6 %.

Dovozní ceny se v říjnu zvýšily o 0,9 % (v září beze změny). Zásadní vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 6,2 %. Ceny strojů a dopravních prostředků a ceny chemikálií rostly shodně o 0,4 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,3 % (v září hodnota 99,8 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména potraviny (99,1 %), polotovary (99,2 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací ostatní suroviny (100,6 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 2,1 % (v září o 2,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Významně klesly ceny minerálních paliv o 6,9 %, chemikálií o 4,1 % a ceny polotovarů o 2,8 %. Nejvíce se zvýšily ceny živočišných a rostlinných olejů o 7,1 %.

Dovozní ceny klesly o 1,8 % (v září o 3,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 9,3 %. Ceny chemikálií se snížily o 1,7 %, polotovarů o 1,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Ceny potravin vzrostly o 0,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,7 % (v září hodnota 100,6 %) a po třinácti měsících zamířily do negativních hodnot. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména potraviny (97,5 %), polotovary (98,8 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (102,6 %) a průmyslové spotřební zboží (100,7 %).
 

__________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-16 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2017

 

  • cizc121616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz