Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2012

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v meziměsíčním poklesu

17.05.2012
Kód: r-7201-12
 
V březnu 2012 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,2 %, dovozní ceny o 0,7 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,5 %, dovozní ceny o 4,2 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,5 %, meziročně 98,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v březnu klesly o 1,2 % (v únoru o 1,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Z významnějších skupin klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,5 % a ceny polotovarů o 1,0 %. Rostly pouze ceny chemikálií o 0,5 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,7 % (v únoru o 1,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Z významnějších skupin klesly ceny potravin o 2,3 %, ceny polotovarů o 1,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %. Významněji rostly ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,5 % (v únoru hodnota 99,9 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u minerálních paliv (94,4 %), průmyslového spotřebního zboží (99,2 %) a strojů a dopravních prostředků (99,8 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací potraviny (101,9 %), ostatní suroviny (101,0 %) a chemikálie (100,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 2,5 % (v únoru o 4,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Ceny rostly ve všech významnějších skupinách. Nejvýznamněji se zvýšily ceny chemikálií o 4,1 %, průmyslového spotřebního zboží a polotovarů shodně o 3,2 % a ceny ostatních surovin o 3,1 %.

Dovozní ceny rostly o 4,2 % (v únoru o 5,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 22,1 % (v únoru o 28,1 %). Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny chemikálií o 2,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 2,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Klesly pouze ceny polotovarů o 0,2 %.

Směnné relace mírně klesly na hodnotu 98,4 % a již dvacátý osmý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (83,5 %) a potraviny (98,0 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (103,4 %), průmyslové spotřební zboží (100,7 %) a stroje a dopravní prostředky (100,6 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen zahraničního obchodu a stavebnictví, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 6. 2012  • cizc051712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz