Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2014

Ceny zahraničního obchodu po třinácti měsících meziročně klesly

16.02.2015
Kód: 013014-14
 


V prosinci 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, dovozní ceny o 1,1 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,1 %, dovozní ceny o 1,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.
V průměru za celý rok 2014 v porovnání s rokem 2013 se vývozní ceny zvýšily o 3,5 %, dovozní ceny o 1,9 %, směnné relace činily 101,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v prosinci o 0,6 % (v listopadu růst o 0,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 5,2 %, potravin o 1,8 % a ceny chemikálií o 1,6 %. Ceny nápojů a tabáku rostly o 7,6 % a ceny polotovarů o 0,2 %.

Dovozní ceny se v prosinci snížily o 1,1 % (v listopadu beze změny). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 8,1 %. Ceny ostatních surovin klesly o 1,2 % a ceny chemikálií o 1,0 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží se nezměnily. Z významnějších skupin rostly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,5 % (v listopadu hodnota 100,3 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (103,2 %), ostatní suroviny (100,4 %) a polotovary (100,3 %). Nejnižších negativních hodnot dosáhly potraviny (98,5 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 1,1 % (v listopadu růst o 1,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 14,5 %. Z významnějších skupin klesly ceny potravin o 7,0 %, ostatních surovin o 4,1 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Nejvíce rostly ceny polotovarů o 1,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %.

Dovozní ceny klesly o 1,9 % (v listopadu růst o 0,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 20,9 %. Ceny ostatních surovin klesly o 8,1 % a ceny potravin o 3,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 2,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,8 % a ceny polotovarů o 1,0 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,8 % (v listopadu hodnota 100,9 %), nicméně již dvacátý čtvrtý měsíc zůstaly pozitivní. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (108,1 %), ostatní suroviny (104,4 %) a polotovary (100,6 %). Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací potraviny (96,2 %) a stroje a dopravní prostředky (97,6 %).

Vývoj v roce 2014

V průměru za celý rok 2014 se vývozní ceny zvýšily o 3,5 % (za rok 2013 o 1,2 %), dovozní ceny vzrostly o 1,9 % (za rok 2013 pokles o 0,2 %).

Ve vývozních cenách se z významnějších skupin zvýšily ceny polotovarů o 5,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 3,7 %. Ceny minerálních paliv klesly o 5,0 % a ceny potravin o 0,2 %.

V dovozních cenách se významně zvýšily ceny potravin o 4,4 %, strojů a dopravních prostředků o 3,5 %, polotovarů o 3,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 5,6 % a ceny ostatních surovin o 3,3 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2014 hodnoty 101,6 % (v roce 2013 činily 101,4 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/013012-14
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 3. 2015


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2014

  • cizc021615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz