Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2019

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně rostly

10.10.2019
Kód: 013014-19
 

V srpnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,4 %, dovozní ceny klesly o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v srpnu zvýšily o 0,6 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 0,9 %, ceny polotovarů[1] a chemikálií se zvýšily shodně o 0,6 %. Nejvíce klesly ceny ve skupině minerálních paliv o 1,5 % (především ropných výrobků).

Dovozní ceny v srpnu vzrostly o 0,5 %. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny potravin se zvýšily o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 3,1 % (zejména ropy).

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (101,7 %) a chemikálie (100,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny[2] (97,8 %), potraviny (99,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %).

Meziroční srovnání

Ceny vývozu vzrostly o 0,4 % (v červenci klesly o 0,5 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 4,0 %. Nejvíce se snížily ceny ve skupině minerálních paliv o 10,3 % (především elektřiny a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin se snížily o 7,4 % a ceny chemikálií o 2,2 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v červenci o 1,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 14,3 % (zejména ropy a plynu). Ceny chemikálií se snížily o 2,4 % a ceny polotovarů o 1,3 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 13,1 % (hlavně rud kovů) a ceny potravin o 2,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,5 % (v červenci hodnota 101,2 %) a třetí měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (104,7 %), průmyslové spotřební zboží (104,2 %), polotovary (101,2 %) a stroje a dopravní prostředky (101,0 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (81,9 %) a potraviny (97,8 %).

______________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 11. 2019[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

  • cizc101019.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně rostly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz