Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2013

Ceny zahraničního obchodu meziročně silně vzrostly vlivem slabší koruny

17.02.2014
Kód: r-7201-13
 
V prosinci 2013 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 2,2 %, dovozní ceny o 1,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 6,0 %, dovozní ceny o 3,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,1 %. V průměru za celý rok 2013 v porovnání s rokem 2012 se vývozní ceny zvýšily o 1,2 %, dovozní ceny se snížily o 0,2 %, směnné relace činily 101,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny rostly v prosinci o 2,2 % (v listopadu o 4,0 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,3 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny chemikálií o 2,7 %, polotovarů o 2,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,8 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Dovozní ceny se zvýšily o 1,7 % (v listopadu o 3,6 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Rostly rovněž ceny potravin o 4,1 %, minerálních paliv o 2,4 %, polotovarů o 1,5 % a ceny chemikálií o 1,3 %. Pokles cen nebyl zaznamenán v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,5 % (v listopadu hodnota 100,4 %). Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací stroje a dopravní prostředky (100,7 %), průmyslové spotřební zboží (100,6 %) a polotovary (100,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze potraviny (97,7 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, se zvýšily o 6,0 % (v listopadu o 2,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 6,6 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 7,1 % a ceny polotovarů o 5,5 %. Klesly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 2,7 %.

Dovozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny, podobně jako u vývozních cen, rostly o 3,8 % (v listopadu o 1,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,3 %. Ceny potravin rostly o 7,7 %, průmyslové spotřební zboží o 4,9 % a ceny polotovarů o 4,1 %. Ceny klesly pouze u živočišných a rostlinných olejů o 12,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,1 % (v listopadu hodnota 101,9 %) a již dvanáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (104,4 %), průmyslové spotřební zboží (102,1 %), polotovary (101,3 %) a stroje a dopravní prostředky (101,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze potraviny (94,8 %).

Vývoj v roce 2013

V průměru za celý rok 2013 se vývozní ceny zvýšily o 1,2 % (za rok 2012 o 2,9 %), dovozní ceny se snížily o 0,2 % (za rok 2012 růst o 4,2 %).

Ve vývozních cenách se z významnějších skupin zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %, potravin o 2,4 %, strojů a dopravních prostředků o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,4 %. Ceny minerálních paliv klesly o 3,6 % a ceny ostatních surovin o 1,7 %.

V dovozních cenách se významně snížily ceny minerálních paliv o 6,0 % (v roce 2012 růst o 15,7 %), ostatních surovin o 5,8 % a ceny chemikálií o 0,7 %. Ceny potravin se zvýšily o 5,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,0 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2013 hodnoty 101,4 % (v roce 2012 činily 98,8 %) a po třech letech zaznamenaly pozitivní hodnoty.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2013 a v roce 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 53 3, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 17. 3. 2014  • cizc021714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz