Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2019

Růst cen zahraničního obchodu pokračoval

11.07.2019
Kód: 013014-19
 

V květnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní a dovozní ceny zvýšily shodně o 2,0 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v květnu vzrostly o 0,2 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména růst cen ve skupině průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %. Ceny minerálních paliv rostly o 1,1 % (především ropných výrobků) a ceny chemikálií o 0,9 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Klesly pouze ceny ostatních surovin1 o 1,9 %.

Dovozní ceny se v květnu zvýšily o 0,3 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 1,9 % (především ropy). Ceny ostatních surovin se zvýšily o 1,6 %, potravin o 0,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Z významnějších skupin zaznamenala negativní hodnoty směnných relací minerální paliva (99,2 %), potraviny (99,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací dosáhlo průmyslové spotřební zboží (100,9 %) a chemikálie (100,8 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 2,0 % (v dubnu o 3,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv (zejména elektřiny) a průmyslového spotřebního zboží shodně o 4,5 % a ceny potravin o 3,8 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,4 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 2,0 % (v dubnu o 3,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,6 %. Největší růst zaznamenaly ceny ostatních surovin o 9,2 % (hlavně rud kovů), potravin o 3,2 % a ceny minerálních paliv o 3,0 %. Snížily se pouze ceny nápojů a tabáku o 4,5 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,0 % (v dubnu hodnota 99,7 %) a po dvou měsících se dostaly z negativních hodnot. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (90,3 %), stroje a dopravní prostředky (99,0 %) a chemikálie (99,4 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (104,1 %) a polotovary2 (101,5 %).

__________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533,
e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 12. 8. 2019

  • cizc071119.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Růst cen zahraničního obchodu pokračoval
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz