Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2018

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně klesly

16.10.2018
Kód: 013014-18
 

V srpnu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,6 %, dovozní ceny o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,7 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v srpnu snížily o 0,3 % (v červenci rostly o 0,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 1,0 % a ceny polotovarů o 0,3 %. Ceny chemikálií se nezměnily. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerální paliva o 3,0 % (zejména elektřiny).

Dovozní ceny v srpnu klesly o 0,1 % (v červenci rostly o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen polotovarů o 0,4 %. Ceny ostatních surovin klesly o 1,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,1 % a ceny chemikálií o 0,1 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 99,8 % (v červenci rovněž 99,8 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (99,4 %), potraviny (99,8 %) a chemikálie (99,9 %). Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (101,9 %) a skupina ostatní suroviny (100,4 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 1,6 % (v červenci o 1,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen ve skupině minerálních paliv o 25,2 % (zvláště elektřiny). Ceny polotovarů se zvýšily o 3,6 % a ceny chemikálií o 3,5 %. Naopak ceny průmyslového spotřebního zboží se snížily o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 2,9 % (v červenci o 2,5 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 33,9 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 3,9 %, polotovarů o 1,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Naopak nejvíce se snížily ceny potravin o 3,7 %, ostatních surovin o 2,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,5 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 98,7 % (v červenci 99,3 %) a třetí měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (93,5 %), stroje a dopravní prostředky (99,2 %) a chemikálie (99,6 %). Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (102,1 %) a průmyslové spotřební zboží (101,0 %).
 

_______________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2018

Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 

  • cizc101618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz