Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2013

Ceny zahraničního obchodu klesly

15.08.2013
Kód: r-7201-13
 
V červnu 2013 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,9 %, dovozní ceny o 1,0 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,1 %, dovozní ceny o 1,9 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,1 %, meziročně 100,8 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v červnu o 0,9 % (v květnu beze změny). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Z významných skupin se nejvíce snížily ceny ostatních surovin o 2,6 %, ceny minerálních paliv o 1,8 % a ceny polotovarů o 0,7 %. Rostly ceny nápojů a tabáku o 2,4 % a ceny potravin o 0,2 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,0 % (v květnu o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 3,6 %. Z významnějších skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 1,6 % a ceny polotovarů o 1,1 %. Rostly pouze ceny potravin o 0,6 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 100,1 % (v květnu hodnota 100,2 %), nicméně třetí měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (101,9 %), polotovary (100,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,2 %). Výraznější negativní hodnoty byly zaznamenány u ostatních surovin (99,0 %) a strojů a dopravních prostředků (99,5 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu klesly o 1,1 % (v květnu růst o 0,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen polotovarů o 2,2 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny minerálních paliv o 4,9 %, chemikálií o 2,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Naopak rostly ceny potravin o 3,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,9 % (v květnu o 1,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 7,3 %. Z významných skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 8,5 %, ceny chemikálií o 3,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 8,7 % a ceny potravin o 5,3 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,8 % (v květnu hodnota 101,7 %), přesto však zůstaly již šestý měsíc pozitivní. Z významných skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (104,4 %), minerální paliva (102,6 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly nápoje a tabák (95,8 %) a potraviny (98,4 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 2. čtvrtletí 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 53 3, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2013  • cizc081513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz