Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2014

Vývozní ceny rostly rychleji než ceny dovozní

16.09.2014
Kód: 013014-14
 
V červenci 2014 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,9 %, dovozní ceny o 1,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,1 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v červenci o 0,3 % (v červnu o 0,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Ceny chemikálií se zvýšily o 1,1 % a ceny ostatních surovin o 0,5 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny potravin o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,1 %.

Dovozní ceny se nezměnily (v červnu růst o 0,3 %). Významněji rostly ceny polotovarů o 0,5 %, průmyslového spotřebního zboží a chemikálií shodně o 0,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 1,6 %, minerálních paliv o 0,9 % a ceny potravin o 0,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,3 % (v červnu hodnota 99,8 %) a po dvou měsících se vrátily do pozitivních hodnot. Z významnějších skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot ostatní suroviny (102,1 %), minerální paliva (100,9 %), chemikálie (100,7 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly shodně polotovary s průmyslovým spotřebním zbožím (99,5 %) a potraviny (99,6 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru, se zvýšily o 3,9 % (v červnu o 4,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,5 %. Ceny polotovarů rostly o 5,3 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a chemikálií shodně o 4,5 %. Ceny živočišných a rostlinných olejů klesly o 4,5 % a ceny minerálních paliv o 4,2 %.

Dovozní ceny rostly o 1,8 % (v červnu o 2,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Ceny potravin rostly o 3,5 %, polotovarů o 3,4 % a ceny chemikálií o 2,0 %. Ceny ostatních surovin klesly o 5,8 % a ceny minerálních paliv o 2,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,1 % (v červnu hodnota 101,7 %) a již devatenáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významných skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (114,3 %), průmyslové spotřební zboží (102,9 %), polotovary (101,8 %) a stroje a dopravní prostředky (100,7 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (97,2 %) a minerální paliva (98,2 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 05 2 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2014  • cizc091614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz