Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2015

Ceny zahraničního obchodu klesly

18.08.2015
Kód: 013014-15
 

V červnu 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,5 %, dovozní ceny o 0,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,9 %, dovozní ceny o 0,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v červnu o 0,5 % (v květnu o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 1,5 %, polotovarů o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %. Ceny minerálních paliv rostly o 1,4 % a ceny chemikálií o 0,4 %.

Dovozní ceny se v červnu snížily o 0,3 % (v květnu o 0,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Nejvíce klesly ceny potravin o 0,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,4 % a ceny polotovarů o 0,3 %. Ceny minerálních paliv rostly o 0,8 % a ceny ostatních surovin o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,8 % (v květnu hodnota 100,2 %). Významnějších negativních hodnot dosáhly ostatní suroviny (98,4 %), polotovary (99,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (100,6 %) a chemikálie (100,5 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,9 % (v květnu o 0,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 9,6 %. Ceny potravin klesly o 7,3 %, ostatních surovin o 3,8 % a ceny polotovarů o 1,3 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %.

Dovozní ceny klesly o 0,5 % (v květnu růst o 0,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 19,2 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 8,2 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Rostly zejména ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,8 %, strojů a dopravních prostředků o 3,3 % a ceny polotovarů o 1,4 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 99,6 % (v květnu hodnota 99,6 %) a třetí měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací potraviny (91,8 %), průmyslové spotřební zboží (95,7 %) a stroje a dopravní prostředky (96,8 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (111,9 %) a ostatní suroviny (104,8 %).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2015


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2015

  • cizc081815.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz