Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2014

Meziroční růst cen zahraničního obchodu zmírnil

19.05.2014
Kód: 013014-14
 
V březnu 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, dovozní ceny o 0,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,3 %, dovozní ceny o 1,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v březnu o 0,6 % (v únoru o 0,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny ostatních surovin o 2,0 %, chemikálií o 0,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %. Růst cen nebyl zaznamenán v žádné ze sledovaných skupin.

Dovozní ceny se snížily o 0,8 % (v únoru o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 1,8 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,3 %, strojů a dopravních prostředků o 0,7 % a ceny potravin a polotovarů shodně o 0,6 %. Růst cen zaznamenaly pouze živočišné a rostlinné oleje o 0,7 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 % (v únoru hodnota 99,9 %) a vrátily se do pozitivních hodnot. Z významnějších skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (101,6 %), polotovary (100,6 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %). Naopak negativní hodnoty zaznamenaly především chemikálie (99,6 %) a průmyslové spotřební zboží (99,7 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru, se zvýšily o 3,3 % (v únoru o 4,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,3 %. Ceny polotovarů rostly o 5,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,7 %. Ceny minerálních paliv klesly o 1,5 %.

Dovozní ceny rostly o 1,3 % (v únoru o 2,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,9 %. Ceny potravin rostly o 6,4 %, polotovary o 1,9 %, průmyslové spotřební zboží o 1,5 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Ceny minerálních paliv klesly o 4,1 % a ceny ostatních surovin o 1,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,0 % (v únoru hodnota 101,5 %) a již patnáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhlo nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,2 %), polotovary (103,0 %) a stroje a dopravní prostředky (101,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze potraviny (94,8 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2014


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 0 52 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2014  • cizc051914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz