Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2010

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu se zmírnil

17.05.2010
Kód: r-7201-10
 
V březnu 2010 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 1,0 %, dovozní ceny o 0,1 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 5,4 %, dovozní ceny o 2,6 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,1 %, meziročně 97,1 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v březnu klesly o 1,0 % (v únoru růst o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,0 %. Snížily se i ceny minerálních paliv o 3,7 %, ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,3 % a ceny polotovarů a potravin shodně o 0,8 %. Rostly pouze ceny ostatních surovin o 2,9 %.
 • Dovozní ceny se snížily o 0,1 % (v únoru růst o 0,3 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,7 %, ceny chemikálií o 0,6 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Nejvýrazněji se zvýšily ceny minerálních paliv o 3,2 % a ceny potravin o 1,9 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 99,1 % (v únoru 99,9 %) a pátý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (93,3 %) a potraviny (97,4 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 99,7 %. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (103,0 %), chemikálie (100,5 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu již osmý měsíc klesaly, tentokrát o 5,4 % (v únoru o 8,7 %), a to zejména vlivem posílení kurzu koruny vůči euru a dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 5,4 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 11,9 %, ceny polotovarů o 9,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 6,1 %. Výrazněji rostly pouze ceny ostatních surovin o 27,2 % a ceny chemikálií o 3,7 %.
 • Dovozní ceny se snížily o 2,6 % (v únoru o 6,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 4,6 %. Z významnějších skupin klesaly také ceny ostatních surovin o 15,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 6,3 % a polotovarů o 4,3 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 18,9 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 97,1 % (v únoru 97,9 %) a čtvrtý měsíc se tak držely v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (74,1 %), polotovary (94,1 %), potraviny (98,1 %) a stroje a dopravní prostředky (99,2 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (151,1 %), chemikálie (107,0 %) a průmyslové spotřební zboží (100,2 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2010Metodická poznámka:

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc051710.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz