Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2013

Meziroční směnné relace druhý měsíc pozitivní

15.04.2013
Kód: r-7201-13
 
V únoru 2013 se vývozní ceny meziměsíčně nezměnily, dovozní ceny se snížily o 0,2 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,8 %, dovozní ceny klesly o 0,5 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,2 %, meziročně 101,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v únoru nezměnily (v lednu růst o 0,8 %). Z významnějších skupin se zvýšily ceny minerálních paliv o 1,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,3 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Významněji se snížily ceny chemikálií o 1,1 %, potravin o 0,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,2 % (v lednu růst o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií o 0,9 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Významněji rostly ceny minerálních paliv a potravin shodně o 0,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,1 %.

Směnné relace se mírně snížily na hodnotu 100,2 % (v lednu 100,3 %), nicméně zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací stroje a dopravní prostředky (100,4 %), průmyslové spotřební zboží a polotovary shodně (100,2 %). Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u ostatních surovin (99,1 %), potravin (99,3 %) a chemikálií (99,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu vzrostly o 0,8 % (v lednu pokles o 0,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny potravin o 4,7 %, chemikálií o 2,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,7 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 6,9 % a ceny polotovarů o 0,4 %.

Dovozní ceny klesly o 0,5 % (v lednu o 1,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 4,0 %. Z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 7,6 % a ceny polotovarů o 0,2 %. Naopak významnější růst zaznamenaly ceny potravin o 3,3 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,0 %, ceny chemikálií a strojů a dopravních prostředků shodně o 0,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,3 % (v lednu hodnota 100,9 %) a zůstaly druhý měsíc pozitivní. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (109,1 %), chemikálie (101,7 %), potraviny (101,4 %) a stroje a dopravní prostředky (101,1 %). Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (97,0 %) a polotovary (99,8 %).

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy jsou řetězeny na současnou časovou řadu se základem průměr roku 2005 = 100 a tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 5. 2013  • cizc041513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz