Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů a zaručuje, že jsou důvěrná  data důsledně chráněna a zabezpečena podle platných právních předpisů.


ČSÚ zároveň zdůrazňuje, že výkon státní statistické služby je regulován především zákonem o státní statistické službě, na základě něhož je také povinen zabezpečovat získávání a zpracování údajů pro statistické účely, včetně osobních údajů zpravodajských jednotek. K uvedenému zpracování osobních údajů není nutný souhlas subjektu údajů.

Kam se můžete obrátit se svými podněty či dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů?

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jaroslav Hora
Písemně: Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
E-mailem: poverenec@czso.cz
Telefonicky: 274 052 199

V případě, že budete chtít uplatnit některé z Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně: Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
E-mailem: gdpr@czso.cz – komunikátor práv subjektů údajů
Datovou schránkou: ID datové schránky: 2gfaasy
Osobně: Ústředí a krajské správy ČSÚ