Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů a dodává, že již v současné době jsou důvěrná statistická data důsledně chráněna a zabezpečena podle zvláštních právních předpisů. 


ČSÚ zároveň zdůrazňuje, že výkon státní statistické služby je regulován především zákonem o státní statistické službě, na základě něhož je také povinen zabezpečovat získávání a zpracování údajů pro statistické účely, včetně osobních údajů zpravodajských jednotek. K uvedenému zpracování osobních údajů není nutný souhlas subjektu údajů.

Kam se můžete obrátit se svými podněty či dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů:

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně:            Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
E-mailem:           poverenec@czso.cz – pověřenec pro ochranu osobních údajů
Telefonicky:       274 052 199

V případě, že budete chtít uplatnit některé z Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně:            Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
E-mailem:           gdpr@czso.cz – komunikátor práv subjektů údajů
Datovou schránkou: ID datové schránky: 2gfaasy

Osobně:

Český statistický úřad
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
Žižkova 1, 370 77 České Budějovice

Krajská správa ČSÚ v Plzni
Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem

Krajská správa ČSÚ v Liberci
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové 3

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
V Ráji 872, 531 53 Pardubice

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Ke Skalce 30, 586 01 Jihlava

Krajská správa ČSÚ v Brně
Jezuitská 2, 601 59 Brno

Krajská správa ČSÚ v Olomouci
Jeremenkova 1142/42, 772 11 Olomouc

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
tř. Tomáše Bati 1565, 761 76 Zlín

Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Repinova 17, 702 03 Ostrava

  • Další informace
  • Stanovisko ČSÚ ke vztahu GDPR a zpravodajské povinnosti podle zákona o Státní statistické službě
  • Informace o zpracování osobních údajů uživatelů webu a služeb ČSÚ