Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červenec 2022

Vývozním a dovozním cenám dominovala elektřina a plyn

12.09.2022
Kód: 013014-22
 

V červenci 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 1,1 %, meziročně o 14,2 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 2,7 %, meziročně o 21,3 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 98,4 %, meziročně 94,1 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v červenci rostly o 1,1 % (po kurzovém očištění o 1,3 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 8,9 % (elektřiny a plynu). Ceny chemikálií rostly o 1,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny ostatních surovin1 poklesly o 8,4 % (zvláště kovového odpadu a olejnatých semen) a ceny potravin o 1,5 % (zejména obilovin).

Meziročně se zvýšily o 14,2 % (po očištění o 17,1 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 160,6 % (elektřiny, ropných výrobků, plynu a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně zejména ceny potravin o 25,3 % (zvláště obilovin), chemikálií o 19,9 % a ceny polotovarů2 o 19,6 % (především kovových výrobků, železa a oceli).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v červenci rostly o 2,7 % (po kurzovém očištění o 2,6 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 16,3 % (plynu a elektřiny). Ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny potravin rostly shodně o 1,7 % a ceny ostatních surovin o 0,9 % (hlavně surového kaučuku). Klesly pouze ceny polotovarů o 1,5 % (zejména neželezných kovů, železa a oceli).

Meziročně se zvýšily o 21,3 % (po očištění o 22,8 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 145,9 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, výrazně zejména ceny polotovarů o 15,9 % (především železa a oceli, neželezných kovů a papíru), potravin o 15,8 % a chemikálií o 14,6 % (zvláště plastů).

„V červenci 2022 vývozní ceny meziročně rostly o 14,2 % a dovozní ceny o 21,3 %. Meziměsíční i meziroční růst vývozních cen byl nejvíce ovlivněn zvyšujícími se cenami elektřiny, dovozní ceny byly výrazně ovlivněny rostoucími cenami plynu,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně klesly na hodnotu 98,4 % (v červnu 99,4 %). Nejnižší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (90,8 %), nejvyšší hodnoty nápoje a tabák (102,5 %).

Meziročně se snížily na hodnotu 94,1 % (v červnu 96,3 %), což byla nejnižší hodnota od května 2000 (93,1 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (92,1 %), nejvyšší hodnoty potraviny (108,2 %).

_______________  

[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 10. 2022

  • cizc091222.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.09.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz