Zaměstnanost, nezaměstnanost

 

Statistická data o zaměstnanosti a nezaměstnanosti se v rámci ČSÚ publikují především z výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Hlavním cílem tohoto šetření je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických.

Od roku 2012 údaje vycházejí z definitivních výsledků SLDB 2011, definitivních demografických dat a krátkodobé projekce.

 


Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ