Zaměstnanost, nezaměstnanost

 

Statistická data o zaměstnanosti a nezaměstnanosti se v rámci ČSÚ publikují především z výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Hlavním cílem tohoto šetření je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických.

Ukazatel 4. čtvrtletí 2015 1. čtvrtletí 2016 2. čtvrtletí 2016 3. čtvrtletí 2016 4. čtvrtletí 2016
Míra zaměstnanosti (%) 56,8 57,0 57,4 57,7 58,1 1
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,5 4,3 3,9 4,0 3,6 1
Míra ekonomické aktivity (%) 59,5 59,6 59,8 60,1 60,2 1

Od roku 2012 údaje vycházejí z definitivních výsledků SLDB 2011, definitivních demografických dat a krátkodobé projekce.

1 Předběžná hodnota.