Indexy cen vývozu a dovozu - září 2015

Meziroční směnné relace po pěti měsících pozitivní

16.11.2015
Kód: 013014-15
 

V září 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny o 0,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 3,1 %, dovozní ceny o 3,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v září o 0,3 % (v srpnu o 0,9 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen chemikálií o 1,9 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 1,2 %, ostatních surovin o 1,0 % a ceny potravin o 0,7 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,2 %.

Dovozní ceny se v září snížily o 0,7 % (v srpnu o 1,0 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 4,4 %. Ceny chemikálií klesly o 1,6 %, polotovarů o 0,4 %, ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Nejvíce rostly ceny potravin o 1,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,4 % (v srpnu hodnota 100,1 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (103,3 %), stroje a dopravní prostředky a polotovary shodně (100,2 %). Významnějších negativních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (97,9 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %).


Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 3,1 % (v srpnu o 3,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Nejvíce klesaly ceny minerálních paliv o 15,0 % (zejména ropné výrobky), ostatních surovin o 12,0 %, potravin o 6,5 % a ceny chemikálií o 5,6 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,8 %.

Dovozní ceny klesly o 3,5 % (v srpnu o 2,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 27,9 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 7,3 % a ceny chemikálií o 4,5 %. Rostly zejména ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,4 % (v srpnu hodnota 99,6 %) a po pěti měsících se přehouply do pozitivních hodnot. Pozitivních hodnot směnných relací však dosáhla pouze minerální paliva (117,9 %) a nápoje a tabák (101,8 %). Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací potraviny (92,9 %), ostatní suroviny (94,9 %), průmyslové spotřební zboží (96,5 %) a stroje a dopravní prostředky (97,0 %).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2015


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2015

  • cizc111615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz