Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2021

Růst cen energií výrazně akceleroval

10.12.2021
Kód: 013014-21
 

V říjnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 1,5 %, dovozní ceny o 2,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,9 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 7,5 %, dovozní ceny o 9,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,8 %.
 

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v říjnu zvýšily o 1,5 % (po očištění o kurzový vliv o 1,1 %). Růst celkového meziměsíčního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 22,7 % (zejména elektřiny, uhlí a ropných výrobků). Ceny polotovarů1 vzrostly o 1,4 % (hlavně kovových výrobků, železa a oceli). Snížily se pouze ceny ostatních surovin2 o 1,8 % (především dřeva).

Dovozní ceny v říjnu vzrostly o 2,6 % (po očištění o kurzový vliv o 2,1 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 21,4 % (hlavně plynu, ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 1,9 % a ceny polotovarů o 1,1 % (zejména neželezných kovů). Klesly pouze ceny ostatních surovin o 4,5 % (především rud kovů).

Směnné relace klesly na hodnotu 98,9 % (v září 99,5 %). Nejnižší hodnotu zaznamenaly nápoje a tabák (98,7 %), nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (102,8 %).

„V říjnu 2021 ceny vývozu a dovozu meziměsíčně i meziročně rostly. V meziročním srovnání se ceny zvýšily ve vývozu o 7,5 % a v dovozu o 9,9 %. Enormního meziročního růstu ve vývozu o 104,6 % a v dovozu o 124,2 % dosáhly ceny minerálních paliv, zejména elektřiny, plynu, ropy a ropných výrobků,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
 

Meziroční srovnání

Ceny vývozu se zvýšily o 7,5 % (po očištění o kurzový vliv o 12,7 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 14,5 % (především železa, oceli, kovových a dřevěných výrobků). Výrazně rostly ceny minerálních paliv o 104,6 % (elektřiny, ropných výrobků, uhlí a plynu), ostatních surovin o 57,8 % (zejména dřeva a kovového odpadu) a ceny chemikálií o 12,6 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 0,8 %.

Dovozní ceny rostly o 9,9 % (po očištění o kurzový vliv o 15,1 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn značným zvýšením cen minerálních paliv o 124,2 % (zejména plynu, ropy, ropných výrobků a elektřiny). Významně rostly ceny ostatních surovin o 25,2 % (především rud kovů, kovového odpadu a dřeva), polotovarů o 11,9 % (hlavně železa, oceli a neželezných kovů) a ceny chemikálií o 11,1 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 1,8 %, potravin o 2,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,6 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 97,8 % (v září 98,8 %). Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (91,3 %), naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (126,0 %).
 

___________________

1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 12. 01. 2022

 

  • cizc121021.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz