Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2010

Oslabení koruny zvyšovalo meziměsíční růst cen zahraničního obchodu

15.02.2011
Kód: r-7201-10
 
V prosinci 2010 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 2,5 %, dovozní ceny o 3,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,3 %, dovozní ceny o 5,9 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,3 %, meziročně 96,6 %.
V průměru za celý rok 2010 v porovnání s rokem 2009 se vývozní ceny snížily o 1,0 %, dovozní ceny se zvýšily o 2,0 %, směnné relace činily 97,1 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v prosinci rostly o 2,5 % (v listopadu o 0,8 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,6 %. Ceny se zvýšily ve všech sledovaných skupinách. Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 2,8 %, polotovarů o 1,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,6 %.
 • Dovozní ceny se zvýšily o 3,2 % (v listopadu o 1,1 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen minerálních paliv o 9,9 %. Zvýšily se ceny ve všech skupinách, z významnějších rostly ceny chemikálií o 2,2 %, strojů a dopravních prostředků o 2,1 %, polotovarů o 2,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,9 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 99,3 % (v listopadu hodnota 99,7 %). Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (95,2 %), polotovary a průmyslové spotřební zboží shodně (99,7 %). Naopak pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly chemikálie (100,6 %), stroje a dopravní prostředky (100,5 %) a ostatní suroviny (100,3 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu se zvýšily o 2,3 % (v listopadu o 0,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 4,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 15,8 %, chemikálií o 9,3 % a potravin o 7,9 %. Klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 1,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,5 %.
 • Dovozní ceny rostly o 5,9 % (v listopadu o 4,3 %). Růst byl podpořen vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 25,9 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 37,2 %, polotovarů o 6,3 %, potravin o 5,4 %, chemikálií o 3,1 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,0 %.
 • Směnné relace se nezměnily a zůstaly na hodnotě 96,6 % a již třináctý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (92,0 %), ostatní suroviny (92,4 %), stroje a dopravní prostředky (97,8 %), polotovary (98,6 %) a průmyslové spotřební zboží (99,5 %). Naopak významných pozitivních hodnot směnných relací dosáhly chemikálie (106,0 %) a potraviny (102,4 %).


Vývoj v roce 2010

Meziroční srovnání:
 • V průměru za celý rok 2010 se vývozní ceny snížily o 1,0 % (za rok 2009 růst o 0,2 %), dovozní ceny se zvýšily o 2,0 % (za rok 2009 pokles o 3,5 %).
 • Ve vývozu se snížily ceny strojů a dopravních prostředků o 3,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 2,8 % a ceny polotovarů o 1,9 %. Nejvíce se zvýšily ceny ostatních surovin o 26,9 %, chemikálií o 6,5 % a ceny minerálních paliv o 4,8 %.
 • V dovozu se zvýšily ceny minerálních paliv o 21,7 %, ostatních surovin o 9,5 %, polotovarů o 1,5 % a ceny potravin o 0,3 %. Naopak z významnějších skupin se snížily ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,8 %, strojů a dopravních prostředků o 1,1 % a ceny chemikálií o 0,1 %.
 • Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2010 negativní hodnoty 97,1 % (v roce 2009 činily 103,8 %). Tempo poklesu směnných relací v každém čtvrtletí roku 2010 narůstalo, v posledním čtvrtletí 2010 směnné relace činily 96,5 %.


Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2010 a v roce 2010Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Termín zveřejnění další RI: 15.3.2011 • cizc021511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz