Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2014

Meziměsíční směnné relace po šesti měsících negativní

16.04.2014
Kód: 013014-14
 
V únoru 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny o 0,2 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,4 %, dovozní ceny o 2,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v únoru o 0,3 % (v lednu o 0,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny minerálních paliv o 2,3 %, ostatních surovin o 0,5 % a ceny chemikálií o 0,4 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny polotovarů rostly shodně o 0,1 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,2 % (v lednu o 0,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Klesly rovněž ceny minerálních paliv o 0,8 %, polotovarů o 0,5 %, průmyslového spotřebního zboží a chemikálií shodně o 0,3 %. Růst cen nezaznamenala žádná ze sledovaných skupin.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,9 % (v lednu hodnota 100,0 %) a po šesti měsících byly negativní. Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,5 %), ostatní suroviny (99,7 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Z významnějších skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací polotovary (100,6 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, se zvýšily o 4,4 % (v lednu o 4,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 5,9 % a ceny polotovarů o 5,6 %. Ceny minerálních paliv klesly o 3,0 %.

Dovozní ceny rostly o 2,9 % (v lednu taktéž o 2,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,8 %. Ceny potravin rostly o 8,2 %, ostatní suroviny o 3,9 %, průmyslové spotřební zboží o 3,3 % a ceny polotovarů o 3,1 %. Ceny minerálních paliv klesly o 2,0 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,5 % (v lednu hodnota 101,7 %), nicméně již čtrnáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhlo nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (102,5 %), polotovary (102,4 %) a stroje a dopravní prostředky (101,0 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (93,3 %) a minerální paliva (99,0 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 19. 5. 2014  • cizc041614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz