Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2014

Meziroční růst cen zahraničního obchodu pokračoval

17.03.2014
Kód: 013014-14
 
V lednu 2014 vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně klesly o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,7 %, dovozní ceny o 2,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v lednu o 0,4 % (v prosinci růst o 2,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny minerálních paliv o 3,2 %, potravin o 0,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 1,1 % a ceny chemikálií o 0,5 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,4 % (v prosinci růst o 1,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Klesly rovněž ceny minerálních paliv o 1,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,7 % a ceny chemikálií o 0,3 %. Naopak rostly ceny především ostatních surovin o 1,9 % a ceny potravin o 1,1 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 100,0 % (v prosinci hodnota 100,5 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly chemikálie (100,8 %), stroje a dopravní prostředky (100,3 %), průmyslové spotřební zboží a polotovary shodně (100,1 %). Z významných skupin negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,9 %) a potraviny (98,0 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, se zvýšily o 4,7 % (v prosinci o 6,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,0 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 6,1 % a ceny polotovarů o 5,6 %. Klesly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 4,4 %.

Dovozní ceny rostly o 2,9 % (v prosinci o 3,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,4 %. Ceny potravin rostly o 9,0 %, průmyslové spotřební zboží a ostatní suroviny shodně o 3,8 % a ceny polotovarů o 3,5 %. Ceny klesly pouze u živočišných a rostlinných olejů o 13,2 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,7 % (v prosinci hodnota 102,1 %), nicméně již třináctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhlo nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (102,2 %), polotovary (102,0 %), stroje a dopravní prostředky a minerální paliva shodně (101,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (92,7 %) a ostatní suroviny (98,7 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 16. 4. 2014  • cizc031714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz