Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2012

Ceny zahraničního obchodu po dlouhém období meziročního růstu poklesly

15.02.2013
Kód: r-7201-12
 V prosinci 2012 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,7 %, dovozní ceny o 1,1 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,7 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,4 %, meziročně 99,9 %. V průměru za celý rok 2012 v porovnání s rokem 2011 se vývozní ceny zvýšily o 2,9 %, dovozní ceny o 4,2 %, směnné relace činily 98,8 %.


Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v prosinci klesly o 0,7 % (v listopadu růst o 0,9 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Z významnějších skupin se snížily ceny minerálních paliv o 2,4 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %, polotovarů o 0,6 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Zvýšily se ceny ostatních surovin o 0,1 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v listopadu růst o 0,9 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 3,1 %. Z významnějších skupin klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 1,1 %, polotovarů o 0,7 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Významněji rostly ceny potravin o 0,5 %.

Směnné relace se mírně zvýšily na hodnotu 100,4 % (v listopadu hodnota 100,0 %). Nejvyšších hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,2 %), minerální paliva (100,7 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %). Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u potravin (98,8 %) a průmyslového spotřebního zboží (99,4 %).


Meziroční srovnání:

Ceny vývozu klesly o 0,7 % (v listopadu růst o 0,3 %) a jednalo se tak o první pokles po sedmnáctiměsíčním růstu. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Z významnějších skupin se snížily ceny minerálních paliv o 7,9 % a ceny polotovarů o 1,8 %. Významněji rostly ceny chemikálií a potravin, shodně o 4,6 %, ostatních surovin o 1,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %.

Dovozní ceny klesly o 0,6 % (v listopadu růst o 1,3 %) a zaznamenaly první pokles po jednatřiceti měsících. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen ostatních surovin o 12,9 %. Z významnějších skupin klesly ceny polotovarů o 1,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Naopak významnější růst zaznamenaly ceny potravin o 6,6 %, chemikálií o 2,1 % a ceny minerálních paliv o 1,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,9 % (v listopadu hodnota 99,0 %), nicméně již třicátý sedmý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (90,8 %), potraviny (98,1 %) a polotovary (99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (102,4 %), průmyslové spotřební zboží (101,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %).


Vývoj v roce 2012

V průměru za celý rok 2012 se vývozní ceny zvýšily o 2,9 % (za rok 2011 o 1,7 %), dovozní ceny se zvýšily o 4,2 % (za rok 2011 o 4,3 %).

Ve vývozu se z významnějších skupin zvýšily ceny chemikálií o 4,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,0 %, potravin o 3,9 %, ostatních surovin o 3,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,4 %.

V dovozu se významně zvýšily ceny minerálních paliv o 15,7 % (v roce 2011 o 24,4 %), potravin o 6,7 %, chemikálií o 3,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Snížily se pouze ceny ostatních surovin o 2,6 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2012 hodnoty 98,8 % (v roce 2011 činily 97,5 %) a již třetím rokem byly negativní.

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy budou řetězeny na současnou časovou řadu se základem průměr roku 2005 = 100 a tím bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2013 bude posunuto v souladu s katalogem produktů 2013 o jeden týden na 22. 3. 2013.


Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2012 a v roce 2012
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 22. 3. 2013  • cizc021513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz