Indexy cen vývozu a dovozu - září 2012

Tempo růstu cen zahraničního obchodu meziročně nižší

15.11.2012
Kód: r-7201-12
 
V září 2012 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,9 %, dovozní ceny o 1,3 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 1,4 %, dovozní ceny o 2,8 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,4 %, meziročně 98,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v září klesly o 0,9 % (v srpnu o 1,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Z významnějších skupin klesly ceny polotovarů o 1,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny potravin o 0,5 %. Rostly ceny ostatních surovin o 1,1 % a ceny chemikálií o 0,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,3 % (v srpnu o 0,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Výrazněji klesly ceny minerálních paliv o 2,3 %, ostatních surovin o 2,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %. Rostly pouze ceny potravin o 0,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,4 % (v srpnu hodnota 99,1 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (103,4 %), chemikálie (101,1 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %). Negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u potravin (98,7 %) a polotovarů (99,4 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 1,4 % (v srpnu o 3,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,7 %, chemikálií o 2,3 % a ceny polotovarů o 0,3 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 4,4 %.

Dovozní ceny rostly o 2,8 %, přesto zmírnily své tempo růstu (v srpnu růst o 5,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 11,7 % (v srpnu o 20,5 %). Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 2,3 %, strojů a dopravních prostředků o 1,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,4 %. Klesly ceny ostatních surovin o 4,6 % a ceny polotovarů o 0,6 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 98,6 % (v srpnu hodnota 98,0 %) nicméně již třicátý čtvrtý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (85,6 %), potraviny (96,7 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (108,3 %), průmyslové spotřební zboží (101,3 %) a polotovary (100,9 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 3. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 12. 2012  • cizc111512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz