Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2010

Silná koruna zvyšovala meziroční pokles cen zahraničního obchodu

15.04.2010
Kód: r-7201-10
 
V únoru 2010 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 8,7 %, dovozní ceny o 6,7 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,9 %, meziročně 97,9 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v únoru vzrostly o 0,2 % (v lednu o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen ostatních surovin o 3,9 %. Zvýšily se i ceny chemikálií o 1,4 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %.
 • Dovozní ceny se zvýšily o 0,3 % (v lednu o 0,8 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen minerálních paliv o 1,8 %. Ceny potravin rostly o 1,8 %, ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 % a ceny chemikálií vzrostly o 0,2 %. Nejvýznamněji se snížily ceny ostatních surovin o 2,3 %. Ceny polotovarů a průmyslového spotřebního zboží klesly shodně o 0,2 %.
 • Směnné relace setrvaly čtvrtý měsíc v negativních hodnotách, i když mírně vzrostly na hodnotu 99,9 % (v lednu 99,7 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (98,5 %), minerální paliva a stroje a dopravní prostředky shodně (99,5 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (106,3 %), chemikálie (101,2 %) a polotovary (100,6 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu sedmý měsíc klesaly, tentokrát o 8,7 % (v lednu o 5,5 %), a to zejména vlivem posílení kurzu koruny vůči euru a dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 8,1 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 18,4 %, ceny polotovarů o 13,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 7,8 %. Rostly pouze ceny ostatních surovin o 17,3 %.
 • Dovozní ceny se snížily o 6,7 % (v lednu o 3,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 8,1 %. Z významnějších skupin klesaly také ceny ostatních surovin o 19,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 8,4 %, potravin o 7,4 % a ceny polotovarů o 7,0 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 5,2 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 97,9 % (v lednu 98,3 %) a třetí měsíc se tak držely v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací přitom zaznamenala pouze minerální paliva (77,6 %) a polotovary (93,0 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (146,3 %), chemikálie (105,1 %) a průmyslové spotřební zboží (100,7 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 100,0 %.
Metodická poznámka:

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc041510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz