Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2015

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu zmírnil

19.05.2015
Kód: 013014-15
 

V březnu 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,4 %, dovozní ceny vzrostly o 0,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,5 %, dovozní ceny o 0,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v březnu o 0,4 % (v únoru o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Z významnějších skupin klesly ceny minerálních paliv o 2,7 %, polotovarů o 0,7 % a ceny potravin o 0,4 %. Ceny ostatních surovin vzrostly o 1,0 % a ceny chemikálií o 0,9 %.

Dovozní ceny se v březnu zvýšily o 0,3 % (v únoru pokles o 0,4 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Ceny minerálních paliv a potravin rostly shodně o 0,7 % a ceny chemikálií o 0,1 %. Ceny ostatních surovin klesly o 1,0 % a ceny polotovarů o 0,4 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,3 % (v únoru hodnota 99,8 %). Významnějších negativních hodnot dosáhla zejména minerální paliva (96,6 %), potraviny (98,9 %) a stroje a dopravní prostředky (99,2 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,0 %) a chemikálie (100,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,5 % (v únoru o 0,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 13,3 %. Ceny chemikálií klesly o 5,3 %, potravin o 5,1 % a ceny ostatních surovin o 4,5 %. Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 1,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny polotovarů o 0,3 %.

Dovozní ceny klesly o 0,9 % (v únoru o 1,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 23,6 %. Ceny ostatních surovin klesly o 10,9 % a ceny chemikálií o 2,8 %. Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,2 %, strojů a dopravních prostředků o 4,5 % a ceny polotovarů o 1,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,4 % (v únoru hodnota 101,2 %), nicméně již dvacátý sedmý měsíc zůstaly pozitivní. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (113,5 %) a ostatní suroviny (107,2 %). Z významnějších skupin zaznamenalo negativní hodnoty směnných relací průmyslové spotřební zboží (95,6 %), stroje a dopravní prostředky (96,7 %) a chemikálie (97,4 %).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2015


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2015

  • cizc051915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz