Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2013

Výrazný pokles v cenách zahraničního obchodu zaznamenala minerální paliva

16.12.2013
Kód: r-7201-13
 
V říjnu 2013 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,7 %, dovozní ceny o 1,1 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 1,7 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,4 %, meziročně 101,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v říjnu o 0,7 % (v září o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny minerálních paliv o 4,4 %, chemikálií o 2,0 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Nejvíce se zvýšily ceny nápojů a tabáku o 5,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v září o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 3,4 %. Klesly rovněž ceny potravin o 1,5 %, polotovarů o 0,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,4 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,4 % (v září hodnota 100,1 %). Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (100,8 %), stroje a dopravní prostředky a polotovary shodně (100,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly především chemikálie (98,6 %) a minerální paliva (99,0 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,1 % (v září růst o 1,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 6,3 %. Z významnějších skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 4,4 % (zejména kovového odpadu), chemikálií o 2,2 % a ceny potravin o 1,8 %. Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 14,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,0 %.

Dovozní ceny se, za přispění posílení koruny vůči dolaru, snížily o 1,7 % (v září o 0,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 9,0 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 6,1 % (především kaučuku), chemikálií o 2,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Z významných skupin nejvíce rostly ceny potravin o 4,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,6 % (v září hodnota 101,4 %) a již desátý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (103,0 %), ostatní suroviny (101,8 %), stroje a dopravní prostředky (101,6 %) a polotovary (100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (94,3 %) a průmyslové spotřební zboží (99,9 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 15. 1. 2014  • cizc121613.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz