Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2018

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně vzrostly

19.07.2018
Kód: 013014-18
 

V květnu 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,3 %, dovozní ceny o 1,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,5 %, dovozní ceny o 2,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v květnu zvýšily o 1,3 % (v dubnu se snížily o 0,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny minerálních paliv vzrostly o 5,7 % (zejména ropných výrobků), chemikálií o 1,5 % a ceny polotovarů o 1,0 %. Ceny neklesly v žádné sledované skupině.

Dovozní ceny v květnu vzrostly o 1,7 % (v dubnu se nezměnily). Za přispění slabší koruny vůči dolaru mělo největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu zvýšení cen minerálních paliv o 8,7 % (především ropy a ropných výrobků). Ceny strojů a dopravních prostředků se zvýšily o 1,5 %, chemikálií o 1,4 % a ceny polotovarů o 1,1 %. V žádné skupině ceny neklesly.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,6 % (v dubnu 99,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala především minerální paliva (97,2 %), potraviny a stroje a dopravní prostředky shodně (99,6 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (100,7 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu klesly o 1,5 % (v dubnu o 3,9 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,9 %. Snížily se ceny potravin o 3,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,3 % a ceny chemikálií o 2,5 %. Ceny minerálních paliv vzrostly o 7,7 % a ceny polotovarů o 1,5 %.

Dovozní ceny, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, se snížily o 2,3 % (v dubnu o 5,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 %. Ceny ostatních surovin klesly o 13,7 % (zejména kaučuku), potravin o 7,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,6 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 17,6 % (zvláště ropy a ropných výrobků).

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,8 % (v dubnu 101,5 %), nicméně osmý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (102,1 %), stroje a dopravní prostředky (101,9 %) a průmyslové spotřební zboží (101,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (91,6 %) a chemikálie (99,0 %).
 

__________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2018

Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz