Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2015

Pokles cen zahraničního obchodu zrychlil

16.09.2015
Kód: 013014-15
 

V červenci 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,6 %, dovozní ceny o 0,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,7 %, dovozní ceny o 1,2 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v červenci o 0,6 % (v červnu o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 3,1 %, chemikálií a průmyslového spotřebního zboží shodně o 0,7 % a ceny polotovarů o 0,5 %. Ceny minerálních paliv rostly o 0,5 %.

Dovozní ceny se v červenci snížily o 0,8 % (v červnu o 0,3 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 2,5 %. Ceny potravin klesly o 2,1 %, polotovarů o 1,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Rostly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 2,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 % (v červnu hodnota 99,8 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (103,1 %), potraviny (102,0 %) a polotovary (100,5 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 100,0 %. Nejnižších negativních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (96,9 %) a průmyslové spotřební zboží (99,4 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 1,7 % (v červnu o 0,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Nejvíce klesaly ceny minerálních paliv o 9,1 % (zejména ropa a ropné výrobky), ostatních surovin o 7,3 %, potravin o 6,6 % a ceny chemikálií o 2,7 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 3,1 %.

Dovozní ceny klesly o 1,2 % (v červnu o 0,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 20,4 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 6,7 % a ceny chemikálií o 1,2 %. Rostly zejména ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,9 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,5 % (v červnu hodnota 99,6 %) a čtvrtý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací potraviny (94,1 %), průmyslové spotřební zboží (95,7 %) a stroje a dopravní prostředky (96,6 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (114,2 %).
 

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2015

 

  • cizc091615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz