Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2020

Vývozní a dovozní ceny meziměsíčně klesly

13.01.2021
Kód: 013014-20
 

V listopadu 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 0,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,9 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v listopadu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, snížily o 1,8 % (po očištění o kurzový vliv rostly o 0,3 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 2,0 %. Ceny nápojů a tabáku klesly o 2,5 %, ceny chemikálií a průmyslového spotřebního zboží se snížily shodně o 2,0 %. Naopak ceny minerálních paliv se zvýšily o 0,8 % a ceny ostatních surovin1 o 0,7 %.

Dovozní ceny v listopadu klesly o 1,8 % (po kurzovém očištění rostly o 0,3 %). Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Ceny potravin se snížily o 3,5 %, ceny ostatních surovin a chemikálií klesly shodně o 1,9 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 1,5 % (elektřiny a plynu).

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,7 %), potraviny (102,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly nápoje a tabák (98,4 %), minerální paliva (99,3 %) a průmyslové spotřební zboží (99,7 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 2,0 % (v říjnu o 3,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 3,5 %. Ceny nápojů a tabáku se zvýšily o 5,2 %, potravin o 4,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,4 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 13,1 % (zejména ropných výrobků) a ceny chemikálií o 2,5 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,9 % (v říjnu rostly o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 20,7 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny potravin klesly o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Naopak ceny nápojů a tabáku rostly o 3,4 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,9 % (v říjnu hodnota 102,6 %) a devátý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (109,6 %), potraviny (106,1 %) a ostatní suroviny (103,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (98,0 %).

__________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI: 12. 2. 2021

  • cizc011321.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Vývozní a dovozní ceny meziměsíčně klesly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz