Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2021

Meziroční směnné relace byly poprvé po patnácti měsících negativní

13.07.2021
Kód: 013014-21
 

V květnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, dovozní ceny vzrostly o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,0 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v květnu klesly o 0,2 % (po očištění o kurzový vliv vzrostly o 0,9 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Největší pokles cen zaznamenala minerální paliva o 1,0 % (zejména elektřina). Ceny rostly nejvíce u ostatních surovin[1] o 4,5 % (především dřeva a kovového odpadu) a chemikálií o 1,9 %.

Dovozní ceny v květnu vzrostly o 0,1 % (po očištění o kurzový vliv o 1,2 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen polotovarů[2] o 0,9 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 1,5 % (zejména dřeva), chemikálií o 1,2 % a ceny minerálních paliv o 1,1 % (hlavně plynu). Shodně o 0,8 % klesly ceny strojů a dopravních prostředků, potravin a ceny nápojů a tabáku.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,7 % (v dubnu 100,4 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,9 %), průmyslové spotřební zboží (99,2 %) a polotovary (99,4 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty dosáhly ostatní suroviny (103,0 %).

„V květnu 2021 koruna vůči euru a dolaru posílila, což přispělo k poklesu vývozních cen o 0,2 % a zpomalilo růst cen dovozních na 0,1 % oproti cenám v dubnu. V meziročním srovnání pokračoval ve vývozu i dovozu značný růst cen minerálních paliv a ostatních surovin. Významně rostly ceny ropných výrobků, elektřiny, plynu, kovového odpadu a dřeva,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 1,0 % (po očištění o kurzový vliv o 6,6 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 46,6 % (hlavně elektřiny, ropných výrobků a plynu). Výrazně rostly také ceny ostatních surovin o 34,7 % (zejména kovového odpadu, dřeva a sběrového papíru). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,2 %.

Dovozní ceny, i přes značné posílení koruny vůči dolaru, vzrostly o 1,5 % (po očištění o kurzový vliv o 7,9 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 75,3 % (zejména ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 17,8 % (především rud kovů a kovového odpadu a dřeva). Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 6,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,3 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,5 % (v dubnu 100,8 %) a po patnácti měsících se přesunuly do negativních hodnot. Nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenala minerální paliva (83,6 %). Naopak nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (114,3 %).

__________________ 


[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) 
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 8. 2021

 

  • cizc071321.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz