Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2018

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v růstu

17.09.2018
Kód: 013014-18
 

V červenci 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,8 %, dovozní ceny o 2,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v červenci zvýšily o 0,4 % (v červnu o 0,8 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen polotovarů o 0,7 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 2,0 % (zejména elektřiny), potravin o 1,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,0 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Ceny neklesly v žádné sledované skupině.

Dovozní ceny v červenci vzrostly o 0,6 % (v červnu o 1,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Ceny minerálních paliv se zvýšily o 2,3 %, chemikálií o 0,7 % a ceny ostatních surovin o 0,5 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 1,0 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,8 % (v červnu 99,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (99,3 %), minerální paliva (99,7 %) a ostatní suroviny (99,8 %). Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly zejména potraviny (101,6 %), průmyslové spotřební zboží (100,8 %) a polotovary (100,6 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu rostly o 1,8 % (v červnu o 0,5 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 4,3 %. Ceny minerálních paliv rostly o 19,1 % (především ropných výrobků), ceny chemikálií o 2,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Snížily se ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny potravin o 0,5 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 2,5 % (v červnu o 0,7 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 33,0 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 3,1 % a ceny polotovarů o 2,6 %. Naopak ceny potravin se snížily o 5,7 %, ostatních surovin o 4,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,3 % (v červnu 99,8 %) a druhý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (89,5 %) a chemikálie (99,7 %). Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (101,7 %), průmyslové spotřební zboží (101,0 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %).

_______________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2018

Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.09.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz